SERVICEHISTORIKK OG «ELEKTRONISK SERVICEHEFTE»

Servicehistorikk er viktig.  Jo nyere og dyrere bil, desto mer har servicehistorikken også å si for bilens verdi.  Og dokumentert historikk er helt essensielt når det gjelder biler som fremdeles har garanti.

Elektronisk servicehistorikk er helt gull –  forutsatt at bileier selv har tilgang til denne servicehistorikken.

Men ofte opplever vi at bileier ikke selv har dokumentasjon på bilens servicehistorikk.  Den ligger «elektronisk hos forhandler».   Kundene får beskjed om at «servicehefte er ikke nødvendig, for historikken ligger her».  Vel, servicehistorikken har alltid ligget elektronisk hos verkstedet – siden denne elektronikken ble tatt i bruk en gang på 80-tallet.

Men en dag skal bilen selges.  Å kunne dokumentere servicehistorikken overfor kjøper er verdifullt, der og da.

Når den nye eieren i ettertid henvender seg til det samme verkstedet blir han/hun ofte møtt med at denne informasjonen kan ikke utleveres – som følge av personvernregler.  Kjedelig overraskelse!

Mitt klare råd: Ta eierskap til din bils servicehistorikk.  Du har kjøpt servicene og betalt for dem. Dokumentasjon på servicehistorikk er et «verdipapir»

    • Ta vare på fakturaer.

    • Insister på at du skal ha et servicehefte i bilen som skal stemples og signeres hver gang. Det er et rimelig krav.

    • Du bør i alle fall sørge for å få en utskrift av servicehistorikken før du skal selge bilen.